Виши суд у Краљеву се налази у Ул. Карађорђевoj број 5.

На основу Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Службени гласник РС 101/13“), Виши суд у Краљеву основан је за подручје Основног суда у Краљеву и Основног суда у Рашкој.

При Вишем суду у Краљеву формирано је Посебно одељење за сузбијање корупције 01.03.2018. године, које се налази у Пљакиној улици бр. 4 у Краљеву. 

Обележја Вишег суда у Краљеву су печат који садржи назив и седиште суда и назив и грб Републике Србије. Назив, седиште суда и застава Републике Србије истичу се на видном месту зграде судa с тим што се застава и грб Републике Србије истичу и у судницама. У службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо.

 

Председник Вишег судa у Краљеву је судија Биљана Николић.

Заменик председника суда је судија Драгица Панчић. 

Секретара суда је Драгана Симић.