Контакт подаци Посебног одељења за борбу против корупције

 

ПИСАРНИЦА ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ: 

Teлефон: 036 338 812 

Емаил: anica.vojinovic@kv.vi.sud.rs