Ток предмета

 

Нови Портал судова Србије званично је представљен јавности и пуштен у рад у петак, 17. децембра 2010. године, у Палати судова, у ул. Немањина бр.9.

 

Јавности је поред бројних могућности праћења рада судова путем овог Портала први пут представљена и могућност увида у ток предмета, односно хронолошког праћења радњи у поступку од иницирања до окончања предмета у недлежности основних, виших и привредних судова.

 

Такође, на Порталу судова можете прегледати и интерактивну мапу судова и надлежности, статистику и распоред суђења, регистар извршних дужника, а ту су и линкови путем којих можете извршити увид у претрагу дужника у принудној наплати на сајту Народне банке Србије, односно увид у претрагу чланова привредних друштава на сајту Агенције за привредне регистре.

 

ТОК ПРЕДМЕТА - ПОРТАЛ ПРАВОСУЂА