У овом делу ћете пронаћи обавештења о постављању привремених заступника странкама у поступцима који се воде пред Вишим судом у Kраљеву, о објављеним конкурсима у Вишем суду у Kраљеву, о спроведеним јавним набавкама, као и друга обавештења од значаја за јавност везано за послове из делокруга рада Вишег суда у Kраљеву.