Награде и признања

 

Судовима се додељују награде и признања једном годишње. Награде се додељују судовима који поступају у првом степену за остварене најбоље резултате рада у односу на све судове исте врсте у једној или више од наведених категорија: - Повећање броја решених старих предмета у суду у односу на исти период претходне године (узимајући у обзир просек решених старих предмета по судији у односу на исти период претходне године у читавој Републици); - Повећање броја укупно решених предмета у суду у односу на исти период претходне године (узимајући у обзир просек укупно решених предмета по судији у односу на исти период претходне године у читавој Републици); - Иновација у управљању предметима или у управљању судом; - Унапређење транспарентности и јавности рада суда (број одржаних „отворених врата“, број посета интернет презентацијама суда, издате информативне брошуре, електронске инфо-табле, инфо-пултови). Признање се може доделити већем броју судова који су својим посебним активностима и залагањем дали допринос унапређењу ефикасности и квалитета судског система. Посебна признања додељују се судовима без старих предмета у раду.

Сврха доделе награда и признања судовима је да се кроз постигнуте резултате у раду промовишу ефикасност, квалитет, иновативност у раду и најбоље праксе, да се признају напредније и делотворније методе рада, створи подстицајно радно окружење и остваре најбољи резултати у раду судова. 

Вишем суду у Краљеву више пута су одавана признања и уручиване награде.