2017

 

На Годишњем саветовању судија Републике Србије, које је одржано од 4.-7.10.2017. године у Врњачкој Бањи, Вишем суду у Краљеву је додељено признање за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система, а наведено признање председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић уручио је председници Вишег суда у Краљеву, Биљани Николић 5.10.2017. године.