2018

 

На Годишњем саветовању судија Републике Србије, које је одржано од 8.-10.10.2018. године у Врњачкој Бањи, Вишем суду у Краљеву је додељено признање за допринос унапређењу ефикасности и квалитету судског система које се додељује судовима који су се издвојили по критеријумима решени и решени стари предмети, а на основу Одлуке Врховног касационог суда Су I-1 194/2018 од 28.9.2018. године. Наведено признање председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић уручио је председници Вишег суда у Краљеву, Биљани Николић 9.10.2018. године.