Контакт подаци

 

ВИШИ СУД У КРАЉЕВУ

Адреса: Карађорђева 5, 36 000 Краљево

Централа: 036 313 353; 036 313 354

Емаил: uprava@kv.vi.sud.rs 

ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОДНЕСАКА

Емаил: uprava@kv.vi.sud.rs 

Емаил: pisarnica@kv.vi.sud.rs

СУДСКА УПРАВА 

Телефон: 036 313 350
Факс: 036 333 231

РАЧУНОВОДСТВО СУДА

Телефон: 036 313 349

Факс: 036 313 349

ПИСАРНИЦЕ СУДА 

Кривична писарница:  036 321 531,  Факс: 036 321 531

Парнична писарница: 036 313 353, 036 313 354 

Писарница посебног одељења Вишег суда за сузбијање корупције:  036 338 812  

ПРИЈЕМНО ОДЕЉЕЊЕ 

Издавање уверења: 036 313 353