Вршилац функције председника Вишег суда у Краљеву је судија Весна Спасић