Заменик вршиоца функције председника Вишег суда у Краљеву је судија Драгица Панчић.