УВЕРЕЊЕ ДА ПРОТИВ ЛИЦА НИЈЕ ПОКРЕНУТ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК,НИТИ ЈЕ ПОКРЕНУТА ИСТРАГА

УВЕРЕЊЕ ДА ПРОТИВ ЛИЦА НИЈЕ ПОКРЕНУТ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК,НИТИ ЈЕ ПОКРЕНУТА ИСТРАГА

Виши суд у Краљеву издаје Уверење да против лица није покренут кривични поступак, нити да је покренута истрага. Уверења се издају према службеним евиденцијама Основног суда у Краљеву и Вишег суда у Краљеву, Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Краљеву, Основног јавног тужилаштва у Краљеву и  Вишег јавног тужилаштва у Краљеву као и Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву. Образац захтева можете преузети на нашем сајту или преузети на Пријемном одељењу суда, у приземљу зграде. Попуњен захтев обрасца заједно са очитаном (копираном) личном картом и доказом о уплати судске таксе се предаје на Пријемном одељењу суда. Уверења се издају у року од два радна дана од тренутка предаје захтева.

 

Образац захтева за издавање уверења да се не води кривични поступак Величина: 0.65 MB