Портпарол суда

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Краљеву, у оквиру кабинета председника предвиђено је радно место потпарола суда. Портпарол информације о раду суда медијима може дати само уз претходну проверу информације, консултацију и сагласност Председника суда и судије који поступа у предмету на који се одређена информација односи. Послове потпарола Вишег суда у Краљеву обавља секретар суда Драгана Симић.

 

Послови портпарола суда:

 

- припремање обавештења за јавност и контактирање са медијима,

- писање извештаја за медије,

- у договору са председником суда, односно председником већа, организовање конференција за новинаре о раду суда,

- сарађивање у изради публикација везаних за рад суда, управљање пројектима медијске промоције,...

- израда и администрирање интернет презентације и други послови, по налогу председника суда.

 

Контакт портпарола суда:

 

Адреса: Карађорђева бр.5, Краљево

Телефон: 036 313 350

Факс: 036 333 231

Емаил: uprava@kv.vi.sud.rs