Рачуноводство

 

Рачуноводство обавља све послове из области рачуноводства, књиговодства, јавних набавки, економата и депозита за Виши суд у Kраљеву, и друге материјално финансијске послове у складу са законским прописима. Радом рачуноводства руководи шеф рачуноводства који планира, усмерава и надзире рад рачуноводства и врши најсложеније послове из делокруга рада рачуноводства.

Шеф рачуноводства у Вишем суду у Краљеву је Дејан Савић.

Контакт телефон 036/313-349

Е-маил адреса: dejan.savic@kv.vi.sud.rs

 

Лице задужено за јавне набавке се стара о правилној и правовременој припреми плана јавних набавки, тендерске документације и уговора у вези са спровођењем пројеката.

За јавне набавке у Вишем суду у Краљеву задужени су Драгана Симић и Јован Јанковић.

Контакт телефон 036/313-350

Е-маил адресe: dragana.obradovic@kv.vi.sud.rs и jovan.jankovic@kv.vi.sud.rs