Техничка служба

 

У техничкој служби обављају се послови обезбеђења лица из зграде суда, одржавање зграде и хигијене у згради суда, послови на службеном превозу лица и слични послови.

Послове руководиоца правосудне страже и противпожарне заштите обавља Дејан Стојановић.