Служба за информатичке послове

 

 

Служба за информатичке послове обавља послове који се односе на успостављање и одржавање информационо-комуникационих технологија и електронску обраду података, складиштење и пренос информација у суду.

Шеф службе за ИКТ је систем – администратор Данка Нешић.